Groźne chłoniaki

Chłoniaki to dosyć duża grupa chorób nowotworowych układu limfatycznego. Są to niestety nowotwory złośliwe, o różnym przebiegu i objawach. Rozpoznanie typu chłoniaka czasem jest nieprawidłowe, a podjęte na tej podstawie leczenie może być nieskuteczne. To własnie prawidłowe rozpoznanie typu chłoniaka jest podstawą do przyjęcia odpowiedniej metody leczenia i zwiększa szanse na przeżycie. W wielu przypadkach liczy się czas, ponieważ w niektórych przypadkach chłoniaki rozwijają się błyskawicznie.

Bardzo zróżnicowana grupa chłoniaków to chłoniaki nieziarnicze, których łagodne odmiany dają wieloletni czas przeżycia. Odmiany agresywne chłoniaków nieziarniczych dają czas przeżycia kilka lat, ale w przypadku braku leczenie może to być kilka miesięcy. Najrzadsze są bardzo agresywne odmiany chłoniaków nieziarniczych, pacjent nieleczony umiera w ciągu kilku tygodni. Chłoniaki dają objawy związane z węzłami chłonnymi oraz pozawęzłowe. Szybkie rozpoznanie objawów zależy od lekarza rodzinnego, który kieruje do specjalisty. Dalsza precyzyjna diagnoza odwleka zgon pacjenta.

Więcej – https://portaldlazdrowia.pl/chloniak/