Ciekawe miejsca na Mazowszu

Mazowsze to ciekawy region, ale do zwiedzania wybieramy zwykle Warszawę albo jakieś znane miejsca. Tymczasem jest tyle ciekawych obiektów, że naprawdę jest w czym wybierać. Na weekend, a przynajmniej na jednodniowy wyjazd warto wyprać się do Opinogóry.

Opinogóra jest wsią znaną już od XII wieku. Miała kilku właścicieli, aż w końcu trafiła w ręce księcia mazowieckiego, który w Opinogórze zbudował zameczek myśliwski. W XVII wieku trafiła w ręce Krasińskich jako starostwo niegrodowe i tak zostało aż do 1945 roku. Krasińscy nie budowali pałacu w Opinogórze, mieszkali w dużym dworze. Ostatni dwór z XVIII wieku został na początku XX wieku rozebrany z zamiarem budowy nowego, ale ostatecznie do tego nie doszło. Dwór został odbudowany dopiero kilka lat temu.

Opinogóra jest znana z pałacyku zbudowanego dla poety Zygmunta Krasińskiego i jego żony. Początkowo pałacyk zbudowany w stylu neogotyckim był w zasadzie pawilonem ogrodowym. Z czasem został rozbudowany o kilka reprezentacyjnych pomieszczeń i mógł pełnić rolę domu całorocznego. Stylowy pałacyk jest niewielki, z racji neogotyckiego zdobnictwa jest czasem określany jako zameczek. W czasie wojen światowych pałacyk w Opinogórze był uszkodzony i dopiero kilkanaście lat po wojnie został odbudowany. Całe założenie w Opinogórze mieści dzisiaj Muzeum Romantyzmu.

Krasińscy z Opinogóry byli od 1818 roku właścicielami ruin zamku w pobliskim Ciechanowie, co prawdopodobnie uchroniło zamek przed ostateczną rozbiórką. Zamek w Ciechanowie został zbudowany przez księcia mazowieckiego Janusza I na początku XV wieku. Zamek Ciechanów był to zamek ceglany, na planie prostokąta, z niezbyt wysokimi murami i dwiema wieżami o tej samej wysokości co mury. Korzystano tu z wzorców zamków zakonów rycerskich, głównie krzyżackich, ale raczej tylko w kwestii materiałów budowlanych. Ciechanowski zamek zbudowano na bagnach nad rzeką, bagna umocniono żwirem, cegłami i balami z drewna dębowego, co potwierdziły badania archeologiczne. Przy okazji datowano drewno i określono początek budowy zamku na 1399 rok. Pod koniec XV wieku zamek był rozbudowywany, podwyższono mury, a jeszcze bardziej wieże, które zyskały znany dzisiaj wygląd. W połowie XVI wieku zamek w Ciechanowie został jedną z rezydencji królowej Bony, w związku z tym został rozbudowany zgodnie z jej wymaganiami.

W pierwszej połowie XVI wieku Mazowsze zostało włączone do Korony, więc majątek książęcy stał się królewszczyzną. Dzięki temu Bona mogła rozbudować zamek w Ciechanowie. Podobnie postąpiła z zamkiem w Czersku oraz z zamkiem w Liwie, który przez długie lata był zamkiem granicznym Mazowsza z Litwą. Wszystkie te zamki ucierpiały w czasie Potopu Szwedzkiego i późniejszych wojen. W XIX wieku były to w zasadzie ruiny, ale jakoś udało się je zachować przed ostatecznym zniszczeniem. Dzisiaj wszystkie te zamki można zwiedzać.